"No new risk signal" for Astrazeneca vaccine

Først var effektiviteten til Astrazenecas vaksine kontroversiell. Virolog Christian Drosten anså bekymringene som ubegrunnede. Paul Ehrlich Institute kommer nå til den samme konklusjonen

Selv etter negative erfaringer fra vaksinerte mennesker har myndighetene ingen spesiell bekymring for Astrazenecas Covid-19-vaksine. "Risiko-nytte-profilen vurderes fortsatt som positiv for alle tre vaksinene," rapporterte Paul Ehrlich Institute (PEI) med ansvar for vaksinesikkerhet i Langen torsdag. Både våre egne analyser og internasjonale data "peker ikke på et nytt risikosignal," heter det i den siste sikkerhetsrapporten om Covid-19-vaksiner.

Influensalignende symptomer etter vaksinasjon

De siste dagene hadde klager fra vaksinerte personer om sterke reaksjoner, sykefravær og tapte vaksinasjonsavtaler økt. Legemidlet fra Astrazeneca ble godkjent som den tredje tilgjengelige vaksinen 30. januar - innen 12. februar var 20 mistenkte bivirkninger eller vaksinekomplikasjoner etter administrering av Astrazeneca-vaksinen blitt rapportert direkte til PEI.

Imidlertid har det blitt mottatt rapporter fra klinikker og omsorgsanlegg, "der det er rapporter om økte sykemeldinger fra ansatte vaksinert med Covid-19-vaksinen Astrazeneca," het det fra Langen.

I følge PEI er de rapporterte reaksjonene "kjente systemiske, midlertidige bivirkninger som feber, frysninger, hodepine, muskel- og kroppssmerter og generell ubehag, som kan oppsummeres som influensalignende symptomer".

"En normal immunrespons"

Reaksjonene er "ikke forbundet med mer alvorlige eller langvarige sykdommer". Det er vanligvis "kroppens normale immunrespons på vaksinasjonen". Det er kjent fra kliniske studier at eldre mennesker reagerte mindre sterkt enn yngre mennesker. Hyppigheten av bivirkninger reduserte noe med den andre sammenlignet med den første vaksinasjonen.

12. februar hadde det blitt utført 3,8 millioner vaksiner i Tyskland med Biontech / Pfizer, nesten 87 000 vaksiner med Moderna og godt 31 000 vaksiner med Astrazeneca. Av de 7690 mistenkte rapporterte tilfellene var 7277 fra Biontech / Pfizer, 258 fra Moderna og 20 fra Astrazeneca, i 135 tilfeller ble ikke vaksinen nevnt.

Totalt 1178 saker ble klassifisert som alvorlige. "Rapporteringsgraden for de tre vaksinene sammen var 1,9 per 1000 vaksinedoser, og 0,3 per 1000 vaksinedoser for rapporter om alvorlige reaksjoner," beregnet PEI.