Selvtest søvn

Hvor godt sover jeg Her kan du sjekke kvaliteten på søvnen din

Svar på følgende spørsmål og legg sammen poengene. Det er best å føre en dagbok på forhånd. Fordi gjennomsnittet på fire uker teller.

Evaluering av spørreskjema

Hvis resultatet er iøynefallende, bør du ta affære; hvis det uttales, gå definitivt til legen.

0 til 12 poeng - normalt

13 til 24 poeng - merkbar

25 til 40 poeng - uttalt